Claus Carlsen

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisiorer

 

Revision

 

 

Ifølge lovgivningen skal de fleste selskaber - anpartsselskaber og aktieselskaber - revideres, herved forstås at en uafhængig revisor har overbevist sig om, at regnskabet giver et retvisende billede af de økonomiske forhold i virksomheden. Det synlige resultat af revisionen er, at revisor på årsrapporten afgiver sin erklæring, hvori han udtaler sig om regnskabet.

 

Revisors rolle i denne sammenhæng er at agere offentlighedens tillidsrepræsentant. Der må ikke være tvivl om, at revisor er uafhængig af virksomheden.

 

Dette betyder ikke at revisor ikke kan rådgive virksomheden. Så længe ledelsen lever op til sit ansvar ifølge lovgivningen, er mit mål med revisionsarbejdet at skabe et værdifuldt samarbejde.

 

Herudover er der en række organisationer, der friviligt vælger at lade deres årsrapport reviderer f.eks. andelsboligforeninger. For disse foreninger og organisationer tilbyder jeg også gerne revision.

 

 

Telefon + 45 51 32 98 02 - Mail claus@rygecarlsen.dk - Adresse Blokken 90, 3460 Birkerød - CVR. nr. 30553535