Claus Carlsen

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisiorer

 

Regnskabsmæssig assistance

 

 

Mange mindre danske virksomheder har ikke deres egen bogholderifunktion ud over at føre kasserapport over løbende ind- og udbetalinger og at skrive fakturaer.

 

Her træder jeg hjælpende til med en bogholderimæssig registrering af kundernes kasse­rapporter med videre.

 

Ved større bogføringsopgaver har jeg indgået forskellige aftaler om samarbejde, med eksterne bogholdere, således at omkostningen til registeringen bliver lavest mulig for kunden.

 

 

Indgående kendskab til danske og europæiske regler

 

Bogføring kræver i dag et indgående kendskab til danske og europæiske momsregler, til A- skat, lønsumsafgift og grønne afgifter, til refusionsordninger og meget andet.

 

Disse opgaver kan det være en fordel at overlade til mig - så bliver der tid for mine kunder til at koncentrere sig om at drive virksomhed i stedet for at isolere sig på kontoret.

 

 

Skattemæssige opgørelser

 

Jeg leverer de nødvendige oplysninger til indberetninger til offentlige myndigheder, og samtidig skabes der ved edb-bogføringen overblik over virksomhedens øjeblikkelige økonomi i form af periodebalancer.

 

Når mine kunder selv ønsker at prøve kræfter med eget bogholderi, kan jeg hjælpe med opstart af bogholderiet samt give gode råd og vejledning ved bogføring af de daglige transaktioner.

 

 

Aflæggelse af årsrapport

 

En gang om året kræver skattemyndighederne, at der aflægges en årsrapport. For selskabers vedkommende offentliggøres årsregnskabet af Erhvervs- og Selskabs­styrelsen.

 

Jeg har det som en af mine hovedopgaver at bistå mine kunder med regnskabsaflæggelsen, der sker på baggrund af det førte bogholderi.

 

Selskaber skal overholde meget detaljerede krav i årsregnskabslovgivningen, Herudover stiller eksempelvis pengeinstitutter store krav til regnskabsaflæggelsen for at fortsætte långivningen eller yde nye lån.

 

Disse årsrapporter giver et billede af virksomhedens driftsøkonomiske situation - men skattevæsenet har egne krav til oplysningerne og egne regler om regnskabsaflæggelse.

 

Virksomhedens årsrapport skal derfor omarbejdes til brug for selvangivelsen, og her kan jeg stille min erfaring og viden til rådighed.

 

Herudover har skattemyndighederne fastsat en række krav om supplerende oplysninger i forbindelse med opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst. Til virksomhe­dens årsrapport skal der som hovedregel udarbejdes supplerende regnskabsmæssige og skattemæssige specifikationer, eller måske foretages en omarbejdelse til brug for selvangivelsen.

 

Enkelte af mine kunder opstiller selv årsrapporten og udarbejder de nødvendige specifikationer til skattemyndighederne, og jeg kan her bistå med en gennemgang og vurdering af materialet.

 

 

Telefon + 45 51 32 98 02 - Mail claus@rygecarlsen.dk - Adresse Blokken 90, 3460 Birkerød - CVR. nr. 30553535