Claus Carlsen

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisiorer

 

Årsrapporten

 

 

I regnskabsloven fra 2001 har årsregnskabet ændret navn til årsrapporten. Endvidere er der nu krav til at alle erhvervsdrivende udarbejder regnskaber efter regnskabsloven, såfremt materialet skal videregives til f. eks. pengeinstitut.

 

I mit daglige arbejde bistår jeg mine kunder med regnskabsaflæggelsen.

 

Langt de fleste virksomheder skal aflægge en årsrapport efter bestemmelserne i årsregnskabsloven.

 

Årsregnskabsloven, der gælder for såvel selskaber som personlige virksomheder m.fl., indeholder meget detaljerede krav.

 

Herudover har skattemyndighederne fastsat en række krav om supplerende oplysninger i forbindelse med opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst. Til virksomhe­dens årsrapport skal der som hovedregel udarbejdes supplerende regnskabsmæssige og skattemæssige specifikationer, eller måske foretages en omarbejdelse til brug for selvangivelsen.

 

For de fleste mindre virksomheder vil der ikke være kapacitet til at have ansat en egentlig regnskabschef. Her tilbyder jeg på baggrund af virksomhedens bogføring, at yde assistance med at opstille regnskabet i overensstemmelse med regnskabsloven.

 

Telefon + 45 51 32 98 02 - Mail claus@rygecarlsen.dk - Adresse Blokken 90, 3460 Birkerød - CVR. nr. 30553535