Claus Carlsen

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisiorer

 

Selvangivelser samt skattemæssig rådgivning og planlægning

 

 

Selvangivelser

 

Selvangivelser for almindelige lønmodtagere er efterhånden ved at være så enkle, at de fleste kan udarbejde sin selvangivelse uden det store kendskab tit skattereglerne.

 

For erhvervsdrivende er det nærmest omvendt. Selv om dette i vid udstrækning skyldes, at de skiftende regeringer har ønsket at lempe den økonomiske situationer for de erhvervsdrivende, er det et faktum, at det er umuligt at udarbejde en selvangivelse, med mindre man har et grundigt kendskab til skattelovene.

 

Selvom lovgivningen de seneste år i stor udstrækning har fjernet forskellen mellem beskatning af de enkelte indkomstformer f.eks løn og udbytte kan der stadig være en del penge at spare i skat, såfremt man får planlagt lønudbetaling, udbytteudlodning, virksomhedsopsparing m.v. korrekt.

 

Jeg yder assistance med udarbejdelse af såvel selskabers som selvstændig erhvervsdrivenes selvangivelser.

 

Jeg yder også gerne assistance med skatteplanlægning som en del af årsregnskabsaflæggelse, samt besvarelse af henvendelser fra skattevæsenet m.v.

 

Jeg har indgået en samarbejdsaftale med revisionsfirmaet Deloitte, således at jeg i fællesskab med kunden har mulighed for at trække på skattemæssig ekspertise herfra i særligt komplicerede skattemæssige problemstillinger.

 

 

 

Telefon + 45 51 32 98 02 - Mail claus@rygecarlsen.dk - Adresse Blokken 90, 3460 Birkerød - CVR. nr. 30553535